OBS ! Dette er historiske data fra 2010.

Vi regnede med, at foreningen ville være i drift inden udgangen af februar måned.   Det kom slet ikke til at holde stik, for optagelsesprocesserne er betydeligt langsommere, end man skulle forvente. Selv om vi formelt er optaget i Danske Sortkrudtsskytter og godkendt af politiet, så har vi endnu ikke kunnet få et foreningsnummer fra Dansk Skytte Union.

Vi kan således medio april 2010 stadig hverken købe våben eller krudt, og derfor kan vi naturligvis heller ikke begynde foreningens skydeaktiviteter, men kontingenterne til Danske Sortkrudtsskytter skal betales inden udgangen af april, så vi opkræver derfor nu indskud og kontingenter fra vore tilmeldte medlemmer.

Vi skal have anskaffet et par våben, skivemateriel og andet forbrugsmateriel.    Der skal således investeres en del i opstartfasen.  Men så længe vi ikke er kommet gennem skytternes eget system, så må vi bare forholde os i ro.

Vi deltog med hele bestyrelsen på tre mand i  representantskabsmødet den 8. maj,  hvor optagelsen i Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter blev bekræftet.

Den 14. maj 2010 er vi endeligt godkendt af alle instanser og kan begynde aktiviteterne.

Nye stramninger i tilladelserne til at købe og opbevare sortkrudt har imidlertid lagt betydelige vanskeligheder i vejen for dyrkelsen af denne sportsgren.   Nu må man kun købe og opbevare 500 gram (ja, KUN 500 gram) sortkrudt ad gangen til hver skytte, og det har allerede medført, at Danmark har mistet afholdelsen af de nordiske mesterskaber, som ikke kan gennemføres med sådanne restriktioner.    I vore nabolande er man langt mere fornuftige og borgervenlige.


Opdateret d. 13.5.2021