Referat fra
Danske Sortkrudtsskytters repræsentantskabsmøde
I Ringe 8. Maj 2010

Deltagere: Bestyrelserne fra Sortkrudtsskytteforeninger i Danmark.
Fra Funder og Omegns Sortkrudtsskytter deltog hele bestyrelsen.

Dagen var delt op således at der om formiddagen afholdtes "formøde", hvor der skulle foretages drøftelser om forskellige emner, men IKKE besluttes noget, idet det egentlige repræsentantskabsmøde afholdtes om eftermiddagen.
"Sortkrudtsagen", som har verseret i lang tid, omhandlende bestemmelser om opbevaringsmængder af forskellige krudttyper. Sagen, som en meget væsentlig for sortkrudtsskytterne har belastet foreningens økonomi så meget, at året er sluttet med underskud.

Besparelser af forskellig karakter, mest omkring bladet Krudtslam, hvor antal numre samt antal sider var til kraftig drøftelse.

Formødet bar præg af megen tale.

Selve repræsentantskabsmødet afholdtes efter udsendt dagsorden, dog med nogen forsinkelse.
Beretninger fra formand, sportsudvalg og lovudvalg blev godkendt.
Regnskabet var lidt mere kompliceret og blev lidt ukoncentreret og uunderbygget fremlagt. Det fremkaldte en del diskussion, hvilket også var tilfældet omkring budget.
Begge blev dog godkendt.

Bestyrelsen har foreslået, at alle medlemmer ganske frivilligt indbetalte 100 kr. denne opfordring var dog ikke fulgt af ret mange, opfordringen bliver nu gentaget!

Mange besparelsesforslag var på bordet, både gentagelser fra formiddagens møde og nye.
Krudtslam vil udkomme 4 gange årligt, dog med færre sider.
Der var tre forslag fra bestyrelsen, primært indeholdende en stramning af de enkelte foreningers bestyrelsers sammensætning, de blev fra nogle sider opfattet restriktive.
Fra Fyns Sortkrudtsskytter var anket over oprettelse af en ny fynsk forening. Man mente, den var for tæt knyttet til en ”røgsvag” forening, anken er dog afvist.
Kontingent blev vedtaget uændret.
Valg blev gennemført uden dramatik, der var både nyvalg og genvalg.
Formanden valgtes som repræsentant i MLAIC
Udvalgene fortsætter uændret.

Et langt møde sluttede kl. ca. 17.
Vi blev en del erfaringer rigere og fandt ud af, at det ikke er så ligetil at skyde med sortkrudt!

Carl Johan Christiansen /9. Maj 2010


9.5.2010