Status over forløbet siden stiftende generalforsamling den 25. november 2009  til  21. marts 2010

 • 25.11.2009   Foreningen stiftes
 • 27.11.2009   Indsender ansøgning til Danske Sortkrudtsskytter om optagelse
 • 09.12.2009   Rykker for en kvittering for modtagelsen af ansøgningen
 • 10.12.2009   Forbundet bekræfter modtagelsen og vil behandle ansøgningen på et møde i januar
 • 17.01.2010   Forbundet bekræfter i brev, at vi er optaget med forbehold af representantskabets godkendelse i maj
 • 22.01.2010   Politiet modtager en SKV-1 ansøgning fra os
 • 12.02.2010   Rykker for status
 • 18.02.2010   Politiet godkender os, men kan ikke få et foreningsnummer fra Dansk Skytte Union, fordi de ikke har modtaget papirerne fra Danske Sortkrudtsskytter.
 • 22.02.2010   Formand Kurt Kjærr ringer og siger, at der ikke er problemer med optagelsen, og at papirerne straks vil blive afleveret til Dansk Skytte Union
 • 08.03.2010   Rykker igen Dansk Skytte Union for status, og de siger, at de endnu ikke har modtaget papirerne fra Danske Sortkrudtsskytter.
 • 10.03.2010   Rykker igen og mailer vor hidtidige korrespondance til Dansk Skytte Union
 • 10.03.2010   Unionen meddeler nu, at papirerne ankom den 9.marts - forsinket hos PostDanmark af en lille adressefejl
 • 21.03.2010   Vi venter fortsat.....
 • 25.03.2010   - 4 måneders jubilæum, og vi venter stadig.....
 • 26.03.2010   Foreningens bankkonto er oprettet - vi mangler nu  kun  godkendelsen i Dansk Skytte Union...
 • 28.03.2010   Vi blev optaget på listen over medlemsforeninger hos Danske Sortkrudtsskytter
 • 12.04.2010   Vi venter fortsat på Dansk Skytte Union,  men nu skal kontingentet til forbundet betales....
 • 19.04.2010   "Hvilket nummer er vi i køen ?" -  men det kan vi ikke få oplyst...
 • 20.04.2010   Foreningen er godkendt i DIF med nummer 33802357
 • 24.04.2010   Så blev vi også optaget i Dansk Skytte Union og afventer kun SKV-godkendelsen
 • 07.05.2010   Nu afventer vi kun registreringsnummeret i Rigspolitiets våbenregister, og det...
 • 08.05.2010   Deltagelse i representantskabsmødet hos Danske Sortkrudtsskytter og endelig optagelse
 • 14.05.2010   Den endelige godkendelse af foreningen foreligger nu !
 • 10.07.2010   Så skydes de første skud med sortkrudt på skydebanen


  12.12.2010