Nye skydetider i 2012.

Der er indgået en ny aftale med Sejs-Svejbæk Skytteforening om brugen af skydebanen i Hårup, således at vi har mulighed for at lægge skydningerne i hele perioden kl. 0900 til 1600.

Forsøgsvist skydes der den 17.december 2011 kl. 1000 til 1200 for at tilgodese de medlemmer, som har vanskeligt ved at skyde om eftermiddagen.

Bestyrelsen

13.12.2011