Lidt orientering.    Se forløbet i datoer    her.

Foreningen blev stiftet i november 2009 og ansøgte straks om optagelse i Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger.   I slutningen af januar fik vi en betinget optagelse, som skal konfirmeres på repræsentantskabsmødet i maj måned.

Vi er nu (ultimo april 2010) optaget i Dansk Skytte Union og D.I.F. gennem Danske Sortkrudtsskytter.

Den endelige godkendelse forelå den 14. maj 2010.

Der er nu åbnet for optagelse af medlemmer.   Interesserede må gerne kontakte os.    Det kan bl.a. gøres via kontaktformularen her på siderne eller ved brug af e-mailadresserne.   Til brug for optagelsen skal vi bruge nogle personlige data herunder foto og cpr.nr., som naturligvis opbevares fuldt fortroligt hos foreningen.

Se også optagelsesskemaerne her.

Generalforsamlingen har fastsat et engangsindskud på kr. 250,- ved optagelsen og et årligt kontingent på kr. 250,-, som inkluderer kontingentet til forbundet og dermed også forsikring i forbindelse med skydninger. Desuden modtager medlemmerne forbundsbladet   'Krudtslam'.

Juniormedlemmer betaler det halve af begge dele.

Hjemmesiden er under udarbejdelse, og der kommer meget mere stof.   Du vil imidlertid ikke komme til at finde disco-flip eller smarte gimmicks.  

Vi holder os også her til de gamle modeller ;-)


17.5.2010