Vigtig orientering.

Sidste nye  23.01.2011.
Skydningerne vil blive genoptaget om kort tid.  Yderligere info kommer her efter generalforsamlingen den 3. februar.

Årsagen.
Funder skyttekreds har skriftligt og med efter vor opfattelse urigtige påstande opsagt ethvert samarbejde med Funder og Omegns Sortkrudtsskytter og meddelt, at skyttekredsens bestyrelse vil indberette opsigelsen til diverse forbund for at gøre det klart, at FOS ikke længere har en hjemmeskydebane og dermed formelt ikke kan eksistere som skytteforening.

Efterfølgende har der været en meget ubehagelig polemik med skyttekredsen og formanden for den historiske skytteforening,  så der næppe kan forventes et nyt samarbejde mellem FOS og skyttekredsen.

På denne baggrund har bestyrelsen for FOS nødvendigvis indledt forhandlinger til anden side om samarbejde og adgang til ny hjemmebane.    Disse forhandlinger vil være afsluttet i løbet af januar måned, hvorefter medlemmerne igen kan komme til at dyrke vor sportsgren, men beklageligvis til et højere kontingent end hidtil.

Det er endnu ikke besluttet, hvilken form for formelt samarbejde, der bliver tale om, men der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen har det nye samarbejde klar til medlemmernes godkendelse.

På dette grundlag har bestyrelsen vedtaget at forlænge indeværende kontingentperiode til udgangen af januar 2011, således at våbenpåtegningerne vil være gældende indtil da.   Alle medlemmer er underrettet direkte om dette forhold.

Bestyrelsen for FOS


23.1.2011