OBS - dette er historiske data fra foreningens vanskelige start i 2010.

NU  skydes der snart !.

Vore medlemmer har grund til at være utålmodige, fordi det har trukket så længe ud, før der kommer gang i skydningerne, som jo er vor forenings formål og hensigt. Men det er et utrolig tungt papirmaskineri at komme igennem.

Vi er nu imidlertid ved at være fremme ved målet, og der er fremstillet skiveholdere og anskaffet værktøjer og forbrugsmateriel, og private våben er under registrering. Foreningsvåben indkøbes først, når økonomien er til det, men vi forventer at kunne låne de private revolvere og rifler i den første periode.

Bestyrelsen har holdt en prøveskydning for at fastlægge rutiner og procedurer, og Hans Rytter er udpeget til at være skydeinstruktør. Hans er uddannet som militær skydeinstruktør og er selv en erfaren skytte.

Der er fastlagt følgende priser:
Baneafgift til Funder Skyttekredskr. 10,-
Standardserie på 13 skud inkl. skivekr. 50,-
5 prøveskudkr. 25,-
Kugler i løs vægtkr. 1,-

Baneafgiften afregnes direkte med banekassen og gælder for en dag for alle typer skydninger.

Til en serie på 13 skud er afsat 30 minutter, og der lades 5+5+3 skud i tromlen.  Rifler lades naturligvis med enkeltskud. 

Medlemmer registrerer sig ved køb af ammunition og får til gengæld ved årets afslutning tilbageført en forholdsvis bonus, som bestemmes af årets samlede salg af ammunition.

Interesserede kan købe 5 prøveskud og får samtidig vejledning i ladeteknik og sikkerhed af instruktøren.

Medlemmer af andre sortkrudtsskytteforeninger med eget våben kan købe ammunition eller skyde med egen ammunition, men  DE  ER  IKKE  FORSIKREDE. 

Kun vore egne medlemmer er forsikrede ved skydning på banen i Funder.

Vi satser på at begynde skydningerne i juli måned.   Hold øje med disse sider, hvor vi aktiverer kalenderen, så snart alt er helt på plads.

Bestyrelsen


Opdateret d. 13.5.2021