Foreningen er oprettet i november 2009 og samarbejder med Sejs-Svejbæk Skytteforening, på hvis baner i Hårup vi skyder.

I maj 2010 blev vi er optaget i Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter og dermed også i Dansk Skytte Union, som administrerer våbenregistreringen.

I 2021-22 er bestyrelsen følgende:


Formand Brian Nissen Andersenformanden@fundersortkrudt.dk
Næstformand   Benny Flensborg
Sekretær   Jesper Kjeldsen kontor@fundersortkrudt.dk
Kasserer   Per Drostkasserer@fundersortkrudt.dk
Medlem   Lisa Poulsen

Suppleant   Kurt Schnuckel
Suppleant   Niels Husted

Våbenmester  
Brian Nissen Andersen

Regnskabskontrollanter:
Jens Julius Hansen
Erik Rytter

Registreringsadressen er:

Funder og Omegns Sortkrudtsskytter
Skellerupvej 3
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 40423168      CFR.nr.: 1259212


Opdateret d. 23.5.2021