Æresmedlemmer af FOS

I lighed med andre foreninger og selskaber udnævner FOS også med mellemrum medlemmer, som har ydet en ekstraordinær indsats i foreningens tjeneste, til  æresmedlemmer.
Et  æresmedlem  bevilges kontingentfrihed, men kan fortsat være enten aktiv eller passiv skytte eller være foreningsaktiv på anden måde.

Det er bestyrelsen, som træffer beslutningen, og den skal så godkendes af den førstkommende generalforsamling.  Æresmedlemmer kan udnævnes, selv om begrebet ikke fremgår af vedtægterne.

I FOS er der hidtil udnævnt fire æresmedlemmer siden foreningens start, og alle har ydet en betydelig indsats for enten oprettelse og drift i de første år, eller ved at yde en stor indsats for den videre drift, genladning, våbenopbevaring etc.

De nuværende og tidligere æresmedlemmer er nævnt efter medlemsnummer følgende:

 


1001  Knud Egon Mortensen,  medstifter af FOS d. 25. november 2009

Knud var kasserer i FOS fra stiftelsen og i mange år og skaffede flere gode medlemmer til FOS og medvirkede ved genladning af ammunition m.v.

Knud afgik ved døden den 23. december 2020.

 


1002  Carl Johan Christiansen,  medstifter af FOS d. 25. november 2009.

Carl Johan var sekretær i FOS fra stiftelsen og i mange år og meget aktiv i foreningens tjeneste, hvor han bla. stod for opbevaring af våben og medvirkede til genladning af ammunition.

Carl Johan afgik ved døden den 14. februar 2022 81 år gammel.

 


1003  Erik Rytter,  medstifter af FOS den 25. november 2009.

Erik var siden stiftelsen i mange år formand for FOS og fik bl.a. oprettet hjemmesiden. Erik var aktiv i bestyrelsen indtil generalforsamlingen 2021, og han er initiativtager til "Krudtrøg" i 2019, og som han stadig står for i 2021.
 

 


De tre ovenstående måtte håndtere betydelige problemer i forbindelse med oprettelsen af FOS og bærer æren for, at foreningen overlevede et "attentat" fra Funder Skyttekreds allerede året efter stiftelsen, hvor FOS blev reddet af Mikael Hannibalsen fra Sejs-Svejbæk
1005  Brian Nissen Andersen,  medlem af FOS siden den 6. marts 2010.

Brian har været særdeles aktiv i foreningen og afløste Erik som formand, en post han stadig bestrider i 2021. Brian er således det første medlem efter stifterne, og han yder en betydelig indsats med genladning af ammunition, opbevaring af foreningsvåben, håndtering af relationerne til Sejs Svejbæk Skytteforening m.v.

 


Opdateret d. 18.2.2022