Foreningen har afholdet sin ordinære generalforsamling den 3. februar 2011.  Bestyrelsen blev genvalgt.  Generalforsamlingen godkendte skiftet af hjemmebane fra Funder skydebane til Sejs-Sejbæk Sortkrudtsskytters bane i Hårup og den aftale, der indgået om brugen af banen.

Referat og formandsberetning kan hentes her i .pdf- format.

     Referatet
     Formandsberetningen


4.2.2011