Foreningen har afholdet sin ordinære generalforsamling den 24. februar 2010.  Bestyrelsen blev genvalgt.  Der afventes optagelse i Danske Sortkrudtsskytter og Dansk Skytte Union, før aktiviteterne kan påbegyndes, men foreningsadministrationen er klar.
27.3.2010