Lidt opdateret info.

Der er så småt ved at komme gang i foreningens egentlige formål, nemlig at skyde med sortkrudt. Det har taget utrolig lang tid at komme gennem papirnusseriet og dobbeltadministrationen i organisationerne, men nu begynder det at ligne formålet. Vi har nu skudt nogle gange og er ved at få føling med procedurerne, men da de praktiske forhold på banen ikke er optimale - vi skyder uden læ og ly - er der et stykke vej endnu.

Næsten alle foreningens medlemmer har anskaffet sig et sortkrudtsvåben, så vi råder nu over 2 kal.45 (2 mere under vejs), 1 kal.44 Uberti Remington, en kal.36 og en Investarms Hawkins kal.45 riffel. Hidtil har vi anvendt rigtigt sortkrudt, men de nye stramninger skubber os sikkert også over til substitutkrudt, da det nu er godkendt af forbundet.

Det vil i det mindste mindske restriktionerne ved genladning af patroner.

På skydebanen er forholdene som sagt ikke de mest praktiske for sortkrudt, og vi overvejer derfor at anskaffe nødvendige læforanstaltninger, såfremt der kan opnås enighed med Funder Skyttekreds om det.

23. august 2010
Erik Rytter